ludv_lMange lurer hvorfor dette skipet har ligget her i 10 måneder "Ludvig Andersen" tilhørte SL Fiskernes Agnforsyning som drev sin egen fraktflåte. De store landingene av russetorsk fram til 2001/2002 ble god butikk også for agnforsyningen. Senere ble det betydelig nedgang og trøbbel for rederiet da mye ledig tonnasje presset prisene ned. Det endte med konkurs for dette skipet som er utlagt for salg.

 

ludv_s
"Ludvig Andersen" er 828 Nt/1700 DWT.Den er bygd i 1984 og ble kjøpt av SL Fiskernes Agnforsyning i Trømsø i 1997. Det er DNB som nå har eierskapet .