sto_lHagelinveien utsatt

Det er en voldsom trafikk i Hagelinveien for tiden.Massene fra tunneldrivingen kjøres til Kverbergmyra og i tillegg kommer all kjøring til renholdsverket og kommunen anlegg.

sto_mesta


Etter det vi forstår er det 11 semitrailere i aksjon som kjører 20 lass hver om dagen. Det blir 440 passeringer av dette strøket daglig. Vi får vite at noen naboer har kontaktet advokat, men vi antar det er best å lukke vinduer i denne byggeperioden. Det blir bedre tider senere da Hagelinveien ikke blir hovedfartsåre når alt er ferdig.
sto_bossbil
Når det er tørt er det selvsagt en plage for de som bor her. Det er også stor trafikk med andre kjøretøy enn steintransportørene. Her støver det fra avfallsbil som er på vei.

 

sto_mellomhus
Dette synet må folk belage seg på en god stund i anleggsperioden.