kra_lStuderer kystbyers arkitektur I Mellomverftet sitter denne karen og lager skisser av bygninger og annet som befinner seg i havnebildet. Roger Mullin er fra Halifax i provinsen Nova Scotia i Canada. Har er her sammen med 9 andre. De studerer og har tegnet opp industribygg og havnebilder på bl.a. Island, Irland og nå Norge.

 

kra_s
Roger Mullin er arkitekt og er på besøk i Trondheim sammen med 9 andre. De tok imidlertid turen til Kristiansund for å studere og tegne herfra. Han hadde flotte tegninger fra bryggene som er igjen også. En tur i Kringsjå og havet ved Klubba var flott forteller han.

 

 

kra_tegn
Her er en skisse fra krana i Mellomverftet sett overnfra. Bra gjort det når én sitter på en benk ved siden av.