sol_lAlf Langhelle husker opprinnelsen Alf Langhelle(86) fra Vågen husker statuen fra Soldatheimen. Faktisk ble laget av en tysker ved navn Rainer nede i Vågen. Han var steinhugger i det sivile, og var stasjonert på en kanonstilling sammen med 7 østerrikere rett ved huset til Langhelle. Statuen er tat t vare på og står i en privat hage i Kristiansund. En leser i Tidens Krav etterlyste denne statuen.

 

sol_alf_ler_bn
Alf Langhelle husker denne ble til under krigen. Denne tyskeren Rainer var også en dyktig treskjærer, og Langhelle fikk noe verktøy av han da han dro i 1945. -Jeg har ennå noen treskjæreværktøy i garasjen som jeg fikk i 1945,- sier Langhelle og  koster på seg et smil ved gjensynet av piken .
sol_hus
Her står piken foran "Soldatenheim Kristiansund". Dette var på tomten til nåværende Metodistkirken i Nansensgate. Bygget ble revet i løpet av 1950 årene. Mang en kristiansunder har gått forbi denne til arrangement i dette store bygget.
sol_interior
Det store bygget ble brukt til alle slags møter, dansefester og endog handelskole etter krigen. Lampene i taket hadde forskjellige våpenskjold fra de forskjellige fylker og amt i Tyskland og Østerrike. En slik lampe eksisterer faktisk ennå.
sol_fat
De hadde sitt eget dekketøy i Soldathjemmet. (Foto: Ronny Mahle)

 

sol_annonse
Typisk annonse fra arrangement i Soldathjemmet  etter krigen.