rotte_lLitt om hva den står for

Duer kan føre til helseplager. Ekskrementer kan spre smittsome sykdommer som mage-tarmdiare eller en sykdom som ligner lungebetennelse kalt papegøyesyken.
De kan også spre midd og fuglelopper som kan forårsake kløende utslett.
Fasader tilgrises noe som er kostbart å fjerne. Tak ødelegges av ekskrementer som etser i stykker stålplatene. Tilstopping av takrenner som kan føre til sopp, råte og vannskader
på fasader.(Kilde: Skadedyrvakten )

 

rotte_s
Mye av denne sorten oppe i Svanedammen som venter på brød.