m_lInternasjonal interesse for bombekastermaskin Som kjent finnes det et merkelig våpen under byens gater, en tysk Krupp M19 elektrisk 5 cm bombekaster i et enormt bunkeranlegg. Etter dokumenter som foreligger, ble det levert 98 slike under krigen. De ble satt opp på strategiske steder, og også her i byen. I tillegg hadde tyskerne også en slik under nåværende Tinghuset. Det var en voldsom befestning av sentrum.

 

m_biplanlegg
Oppmålere måler opp byen for gjenreisning i 1940. Rett oppe i gatene holdt tyskerne etterhvert på med svære våpensystemer i underjordiske bunkere.
m_allan_og_sold
Tyskerne gjør klart til flaggheising ved Allanengen skole i 1943. 50 meter rett bak flaggstangen ligger denne store bunkeren med bombekastermaskinen.
m_blaas
Natten dette ble funnet var offiserer fra minedykkertroppen med og fikk se gjennom bunkeren. Øystein Blåsvær (t.v) var med å finne dette sammen med undertegnede. Det ble funnet ut av papirer østerrikerne hadde overlevert hjemmefronten under krigen. I disse parirene trodde hjemmefronten at dette var en maskingeværstilling med 2 offiserer og 9 mann. Så fordekt og hemmelig var disse installasjonene.
m_naer_instr
Det var en utrolig god tilstand på deler av anlegget. Her ildledersystemet som var elektrisk og manuelt hvis strømmen skulle falle ut. Dette systemet matet bombekastergaranater opp i en magasinheis der skuddtakt kunne nå 120 granater pr minutt.

 

m_naer_gazw

 

Inne under en 25 cm tykk og 39 tonn tung panserklokke finnes sikteinnretning og angivelser til flere plasser i sentrum. Gassverket er her avmerket sammen med andre data.
m_englendere
Mange fra utlandet har med spesiell avtale fått sett dette anlegget. Disse karene har pusset opp til museumsformål en tilsvarende bunker på øye Jersey i kanalen, men har ikke våpen slik som i Kristiansund. F.v Jeremy Hamon, Matthew Costard, Martin Walton og David Letto fra organisasjonen Channel  Island Occupation Society. De var mektig imponert over bunkeren og mente at dette måtte nordmennene ta vare på.
m_klokke
Slik så kuppelen ut . Den var selvsagt kamuflert med stein og greiner o.l. Her var også periskop og radiosamband til en maskingeværstilling ved brannstasjonen.
m_bunker_jer_utv
Bunkeren som er pusset opp på Jersey av samme type som i Kristiansund. Den var kun dekt og nedgravd av sand. Her i byen ligger hele anlegget under en 4-mannsbolig.
m_inne_jersei
Her et inntrykk hvordan bunkeren på Jersey er pusset opp. Granatene er dreid av tre, men selve maskinen er fjernet inne i kamprommet i bakgrunnen.(Foto: C.I.O.S)
bilde_5
Plantegning av Regelbau 633 som den i Kristiansund. Her er det 2 meter tykke vegger og tak i stålbetong. 845 kubikkmeter betong er brukt,40 tonn armeringsjern og drøyt 6 tonn I bjelker i tak. Det er sprengt ut 1900 kubikk fjell i Hauggata for å få plass.
m_siemens
Kjente firma levert elektrisk utstyr. Vi ser at dette er den 63. maskinen i 1939. Totalt ble det levert 98 stykker. En annen sto også her som nevnt, der Tinghuset er i dag.
m_tegnin_dager
Erik Ritterbach og Daniel Schellenberger fra Atlantikwall Research Norway hadde tegninger og dokumentasjon over slike anlegg da de fikk omvisning. Her er det montasjeplanen og antall dager det skulle ta å montere alt utstyr i den svære bunkeren. Det er vanvittig med innsats og midler mannfolk bruker når det er krig det gjelder.
6_scharten_kristiansund
De to bombekastermaskinene i Kristiansund arbeidet sammen med denne maskingeværstillingen ved brannstasjonen. Dette er en panserkuppel med 6 skyteskår (6 Scharten Turm) hvor en MG 34 med kikkertsikte var montert. Hvis fienden gjemte seg i dalsøkk og lignende, tok denne kontakt med bombekasteravdelingene under jorden. Sammen måtte dette være et fryktinngytende forsvarsanlegg i sentrum av Kristiansund.

 

m_v_sverd
i 1945 så det slik ut oppover byen sett fra Kaibakken i dag. Allanengen er godt synlig. Med slike forsvarsvåpen , ville tyske militære antagelig aldri ha tillatt boligbygging i noen utstrekning her .