tec_lLitt av hvert foretak i Dalabrekka

På verkstedet til Geir Vikan Transport i Dalbrekka er det litt av hvert som kan utføres. I tillegg til kranbiler, drives utleie av kontainere. Stillas og bilglass drives det også med og som her,rustbeskyttelse av kjøretøyer.

tec_s_holmen
Kjell Kristian Holmen gjør siste finbehandlingen på "helligdager" under et kjøretøy. Det blir først sprayet på tynt middel, før den tykkere massen blir lagt over alt under bilen. Men det er viktig å tørke bilen etter at hovedrengjøringen er foretatt, sier Holmen.

 

tec_nissan
Salting av veiene tar hardt på en bil laget av stål. En slik behandling må lønne seg. dfet er utrolig mye krimskrams og kroker salt sand kan legge seg i.