nell_l87 meter pumpesjakt boret i Lille-Øksenvågen Tunnelarbeidene går etter det vi forstår fint framover. Fjellet skal være bra, og på Averøya skal de være kommet temmelig nøyaktig 1400 meter opplysers fra anleggskontoret der. Det har vært 3 sikkerhetsinjeksjoner der, d.v.s. at det bores 29 meter inn i stuffen og pumpes tetningsmasse ( sementblanding) inn i 30 hull  fjellet. Men det er vanlig ved slike arbeider.

 

nell_inne_foto
Her går tunnelen ned under Karihola. De er nå forbi bebyggelsen her ute.
nell_feragen
Ingeniørgeolog Helen Feragen ved anleggskontoret på Averøya sier at de passerte 1395,5 meter den 29.september. Hennes arbeid er å kartlegge fjellet og vurdere sikring av tunnelen. På forhånd er det skutt seismikk i traseen mot byen der de har oversikt over antatte svakhetssoner.
nell_nedg_averoe
Her er nedgangen på Averøysiden. Det ser bratt ut, men arbeidere i felten sier at øverste partiet skal sprenges ned halvannen meter for å unngå veldig bratt innkjørsel.

 

nell_stein_averoi

 

Det blir steinoverskudd på Averøya. Tilførselsveien til Bremsnes skal det mulig legges fart dekke på innen kort tid. Det blir noe annet enn veien over Futsetra dette her.
nell_kum
Her ble det full klaff. Det er boret en sjakt på 250 mm 87 meter ned til tunnelen. Her skal lekkasjevannet pumpes ut på Averøya.
nell_mot_bia
Foto fra stedet sett mot Karihola og Brunsvika i Kristiansund.

 

nell_pil

 

På kartet blir dette der pilen er.

 

nell_fiskere
300 vei er laget til denne perlen i Lille-Øksevågen helt ut mot havet.

 

 

nell_bi_side_kart
På bysiden er nå tunnelen forbi boligene i Karihola. Når tunnelen snart når pumpestasjonen som skal sprenges ut, blir det helkontinuerlig drift opplyses fra Statens Vegvesen.