obs_lStenger gangvei ned fra Brekkaberget I forbindelse med sikring av skoleveien under bygging av tilførselsveien til tunnelen på Hagelin, har Statens Vegvesen utarbeidet en plan for på best mulig måte unngå konflikt med elever som skal til skolene under anleggsfasen.

 

obs_s
Gangveien fra Brekkaberget til Hagelinveien blir stengt. Ingen er tjent med å ha elever ned i den sterkt trafikkerte gata. Planen kommer vi tilbake til senere.