moet_lStatens Vegvesen orienterer 15. oktober Fra kommunikasjonsrådgiver Wiggo Kanck i Statens Vegvesen får vi melding om at oppstart på tilførselsveien til Atlanterhavstunnelen starter 22. oktober.
moet_s
 BYGGESTART PÅ TILFØRSELSVEGEN TIL ATLANTERHAVSTUNNELEN
KREVENDE VEGARBEID STARTER I VÅGEN/HAGELIN 

Mandag 22. oktober 2007 starter arbeidet med tilførselsvegen til påhugget til Atlanterhavstunnelen på Hagelin i Kristiansund. Det er et utfordrende og krevende vegarbeid som skal utføres i en sterkt trafikkert bydel. Bygging av ny veg skal være avsluttet desember 2008.

 

I forbindelse med byggestarten inviteres media til en orientering om vegarbeidet

mandag 15. oktober 2007 kl. 10.00.

 Oppmøtested: Statens vegvesen/Atlanterhavstunnelen sitt anleggskontor på Hagelin i Kristiansund. 

Det vil bli gitt en orientering om byggeplanene for vegarbeidet og om hvilke utfordringer trafikantene og brukerne av vegnettet i området vil møte i anleggstiden.

 

Det vil samtidig bli gitt en orientering om det videre tunnelarbeidet, om framdrifta i de andre delprosjektene og i prosjektet som helhet.

 

………………………………………………………………………………………………

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 815 44 040, mobil 913 46 388

Byggeleder Olav Lervik, tlf. 815 44 040, mobil 907 62 979

Kommunikasjonsrådgiver Wiggo Kanck, tlf. 815 44 040, mobil 975 37 663.