hru_l"Nordkapp" på sydgående

Det er litt rufsevær for tiden. Vinden har dreid på nordvest, og da settes det opp mere hav inn mot land utenfor Brunsvika. Det er ventet kaldere vær noen dager.

hru_s
"Nordkapp" stamper ut forbi Brunsvika onsdag kl 17.30 Her passeres Meldalsholmen og feriehuset til Anne Margethe Haga (Bjørshol). (Foto: Bjørn Ove Angvik)