moete_lÅpent for alle

Informasjonsmøte tirsdag 23. oktober kl. 19.00

Tirsdag 23. oktober kl. 19.00 inviterer prosjektet til informasjonsmøte. Møtet finner sted i Byingeniørens bygning/kantine på Hagelin.

Informasjonsmøtet er ett av flere som skal arrangeres fram til åpninga av Atlanterhavstunnelen vinteren 2009. Tema på møtet tirsdag er framdrift og endring av sprengningstidspunkt, gjennomføringen av arbeidet med tilførselsvegen til tunnelpåhogget på Hagelin og en generell status i prosjektet.

Møtet er åpent for alle!