tare_lTaretrålere "på ferde" Her ryker altså tilholdstedet for taretorsken ute på Brunsviknesset. Tirsdag var en tråler "på ferde" ute i tareskogen.
tare_s
Mange stille spørsmålstegn om dette. Nå kommer restriksjoner på rusefiske på grunn av tilstanden på stammen av kyst-torsk. Her fjernes i alle fall oppvekstområdet.

 

tare_ljaa
Her et nærbilde av undervannsljåen. Kanskje de bare kan bygge vindmøller på de ytterste undervannskjær, for da blir dette synet fraværende i noen områder.