bon_lSøkkvåt markedsdag Det ble ikke noe særlig for bøndern på Bondens marked på lørdag. Det pøsregnet hele dagen, og publikum uteble. Faktisk så har de siste markedslørdagene regnet bort, selv om alle dager rundt har vært riktig fine. Det var denne Murphys lov da.
bon_regn
Det her ble "Smal-Hans" for de som hadde kommet fra bygdene med sine gårdsprodukter.

 

bon_uthg
Her kan bli et friskt innslag. Uthaug Fisk på Ørlandet hadde et meget godt utvalg av sild, laks og tørrfisk etter det vi så. Roald Bugten og Elsa Evjen driver dette rundt omkring på marked i tillegg til et utsalg på Brygga  på Uthaug. Velkommen tilbake .