chr_l_1Populært letested

Flasker merket med fabrikkmerke og Christiania eller Kristiania står alltid høyt på listen for de som samler på flasker. Man skal ha øynene med seg hvis slike skal finnes i det enorme undervannsberget av søppel som er styrtet her i Nerlandsdalen. Det er sikkert dykkere før som har stukket av med storparten, men nede i sand og søppel vaskes stadig fram ting.

chr_frank_genever
Frank Karlsen har i alle fall funnet seg en fin hel geneverflaske.
chr_boa
Her er gravd fram to flasker med fabrikkmerker fra hovedstaden i gamle dager. 
chr_lovas
På land er det alltid spennende å se hva de forskjellige dykkere har funnet i dag. Her brunsvikingene Frank Karlsen( t.v) og Svein Olaf Angvik etter 1 time i havet.
chr_barnangen
Barnãngen tekniske fabrikk og Koren & Gjedde begge Chistiania av fin årgang.
chr_vacum
Maltextraktfabrikken "Vacuum" Christiania var et flott funn.

 

chr_niemullere
Flasken i midten er sjelden og merket med Parfymeri Wolf, Kristiania. Ellers er dette massingskiltet en artig ting. Alt mulig finnes her i Nerlandsdalen, til glede for noen og kanskje forargelse for andre............