tk_l16 år på veien Her er karene som henter avisen til byen . De har hver natt hentet TK på Sunndalsøra siden begynnelsen på 1990 tallet, men nå hentes den i Molde. Tidens Krav trykkes på Sunnmøre nå, og en annen distributør får den til lager i Molde. De har hatt mang en tørn innover bygdene for at du kan hente avisa di i postkassen til rett tid.

 

tk_ludv
Ludvig Knudtseth (t.v) og Torbjørn Tønnesen spøker at TK betyr Tønnesen & Knudtseth. De begynner kl 23 om kvelden og kl 05 er avisen til Kristiansund. Tønnesen begynte i avisen i 1967, og Knudtseth i 1970, så det er veteraner vi har med å gjøre her.