borr_lArbeidet  begynte i dag Nyveien opp mot skolene og idrettsanleggene i Dalen ble påbegynt i dag. En borerigg var i aksjon, og det ble gjort klart til første sprengning i kveldningen.

 

borr_s
Framtidig tilkomst til skoler, badeland og idrettsanlegg blir nord for Baldersvei. Dalaveien blir stengt når denne veien og rundkjøringen ute på Hagelin er ferdig.