mol_lRomsdalskupp på forsiden Nordmøre Historielags årbok er kommet. Ikke noe å si på innholdet stort sett , men 35 sider med huler og hellere fra steinalderen fra en skribent i fylkeskommunen i Molde er vel drøyt. Det som er verre er at Historielaget presenterer et bilde (som ikke sier noe i det hele tatt) fra Venge i Romsdalen i rene kuppet. Forsiden som skal få folk interessert er en katastrofe.
mol_s
Forsidebilde: Smedhelleren i Romsdalen(!) av arkeolog Ragnar Orten Lie fra kulturavdelingen i fylkeskommunen i Molde. Det er frekt å presentere et bilde fra Romsdal når han er regionansvarlig på Nordmøre. Og Historielaget har vært fraværende. Et nordmørsbilde på forsiden av Romsdal Sogelags årbok hadde vært like usannsynlig at det kommer til å sne opp ned i ørkenen midt på sommeren. 

 

molde_forside_bruk
Vi aner forsiden av årboka hvis flere romsdalsskribenter kommer med bidrag.