rot_lLegger ut gift i kummer Kommunens helseseksjon holder på å legge ut gift i kloakk og vannkummer her i Brunsvika for tiden. Under jorda i kloakkrør o.l er det mye rotter slik det alltid har vært.
rot_s_kokko
Frode Tømmervåg fra helseseksjonen i kommunen henger ut rottegift nede i en kum i Brinchmannsveien. Det er mye rotter i kloakkrørene, og håpet er å holde bestanden i sjakk.
rot_gidt_i_box
Det er to typer gift som henges på streng nede i kummene. Slik ser de ut.

 

rot_kart
Frode Tømmervåg har avmerket 313 kummer foreløbig der gift skal settes ut, men det blir nok flere etter hvert .Det er en viktig jobb dette. Mange husker rotteåret 1967 her i Brunsvika og Vågen.