rett_l_1Historiske rettsforhandlinger på Averøya ? Under rettsforhandlinger om en 400 mål eiendom på Kårvåg, ble eieren av Kårvåg-garden avhørt av dommeren i fjøset sitt under ed og det som hører til tirsdag. Bakgrunnen er en sak om odelsrett eller ikke, der de som påberoprer seg odel vil kjøpe hele eiendommen for 60.000 kroner. Første dags forhandlinger gikk i tingrettslokalene i Kristiansund, mend andre dag gikk av stabelen i fjøset til Ola Kårvåg og Mix-kiosken på samme sted !

 

rett_i_fjoes
Advokat Tore Skåltveit og dommerpanelet avhører vitnet Ola Kårvåg i fjøset.
rett_rang
Saken dreier seg om en stor eiendom nord for Kårvåg sentrum og langt utover mot Rangøya. Her er impliserte på befaring ute på Rangøyveien.
rett_mix
Retten er satt. De avsluttende hovedforhandlinger gikk for seg i Mix-kiosken på Kårvåg. Hvis det er første gangen tingretten er satt i en "fast-food sjapp", så var det akkurat her  på Kårvåg.
rett_skur_hoel
Annet merkelig å se på Averøya i dag også. "Søppå"  Hoel har noen vært kreativ og laget seg eget buss-skur av en gammel båt "dæm hadd liain".

 

rett_rundkj
Averøyas første rundkjøing på Bremsnes tar vi med . Her så alt normalt ut.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her