ridd_lFerdig ryddet Det har vært arbeidet en stund i buskaset og rotet på tomta sør for Mellomverftet. Nå ser det ut til at denne er ferdig ryddet. Det ble bedre dette her ja.

 

ridd_s
Dette ble andre boller. Det sto et hus her også, men det ble ødelagt av brann rundt 1980.