ska_lTar for mye småtorsk

Havforskningsinstituttet vil desimere skarvbestanden og uttaler at økningen i bestanden av denne fuglen er foruroligene. De vil ødelegge skarvegg i hekkesesongen for å redde småtorsken. Skarven er veldig god og fange nettopp småtorsk, og HFI ser nå sammenheng med mye skarv at kystbestanden av småtorsk er kraftig svekket.

 

ska_stor
Havforskerne mener at denne karen tar all småtorsk på kysten.