but_lHer lå de Det var mange butikker her i området før i tiden . Det var både fiskematforretninger og kolonialhandlere og kiosker. Vi tar en titt hvor de engang var, den yngere garde kjenner sikkert ikke til dette i det hele tatt.

 

but_dirnes

 

Birger Dyrnes kolonial lå i dette huset. Trolig var dette den siste butikken som var i drift foruten Peder Strands kolonialbutikk i Vågen. Hos Dyrnes var det også eget melkeutsalg en gang i tiden, der folk hadde med seg spann når de skulle ha melk.
but_berg
Her lå Dalabrekka handel. Først var det familien Futsæter som drev, så kom Magnar og Anne Berg, og til sist var det en Røvik som drev kolonial her.

 

but_gullst

 

Gullstein kolonial holdt til i dette spesielle huset i begynnelsen av Freiveien i Vågen.

 

but_oline

 

Her i kjelleren var Oline Sætherø delikatesseforretning hvor det ble solgt fisk og fiskmat og noe annet. Det var eget kjøkken her som stod for produksjonen.

 

but_fisk
Strømsvåg fiskematforretning i Tors vei  drev i kjelleren her i mange år.
butt_kvalv
På 1970 tallet og utover fru Kavalvåg kioskutsalg i dette bygget i Brinchmannsveien.
butt_myra_mat
Her i Myra lå Myra Mat, senere ICA som nå er i telefirmaet Tingtecs eie.
butt_brus
Brushuset kiosk lå her. det brandt rundt 1992. Før  krigen og ut på 1950 tallet lå en liten rødmalt kiosk her også kalt Brushuset.
butt_fisk_kaas
Myra Fisk iKaasbølsveien var i kjellern her på 1970 tallet noen år.
butt_frisco
Fruktkiosken "Fruto" var i kjellern her i mange år. Odd M. Hannaseth derv den på slutten.

 

butt__blomst

 

Myra Snarkjøp (1959) , drevet av Aasta og Reidulf Halsnes var opprinnelsen på Myra  Blomst.
butt_karo
Matvarebutikken som var i Karihola het Karo.
butt_fruto
I dette huset var det også fruktbutikk. Den het Frisco , godt kjent på St. Hanshaugen.

 

butt_melk
Her i kjelleren var det melkeutsalg på toppen av Langveien.