tun_lIntet av betydning Søndag ved 15 tiden var brannvesenet en tur til Karitunet eldreboliger der en røykalarm hadde slått seg ut. Varsling skjer direkte til stasjonen her i byen.
tun_stig
Det var visst ikke "rare greiene" som har skjedd. Det ble fort avklart.

 

tun_poli
Rutinemessig blir også politi varslet ved automatiske meldinger. Politibil på vei utover søndag.