nord_lGanske kraftig i kveld På den fine og klare himmelen i kveld var det mulig å se nordlyset. Det er ikke så greit å få øye på dette i lysforurensingen fra bebyggelsen, men ytterst ute i Karihola for eksempel har en god utsikt.

 

nord_s_2
Slik fortonte seg lyset rett nord i 22.30 tiden i kveld. Bildet er tatt fra den tyske lyskasterstillingen som ligger ved snuplassen i Notveien. Grip fyr er den røde prikken .