tarerKort tid siden sist Det er ikke lengere enn for noen måneder siden at taretrålere var i området for å rasere taren og med det oppveskstområdet for flere fiskearter. På torsdag var de langt inn i bukta, farlig nær kommunens utslippsledning i Myra. Den er blitt ødelagt også tidligere av taretråler.

 

tarer_s
Tråleren forsvant i 11 tiden fra området ved Brunsviknesset.