hur_lHurtigruteskip med julelys Også noen av hurtigrutene setter jula i fokus på denne tiden.Torsdag kveld hadde sydgående skip pyntet opp skuten med julelys fra baug og akterover.

 

hurt_s
Hurtigruta inne på havna i den skarpe vinterkvelden. (boa)