kopp_lSjellå mottiv

"Hér er vél julgåvå te aille på Averæn. Æn kåpp mé mottiv tå aill lænsmainnæin samla uti øyå i kryssa på Langæn". kopp_stor

                      Dein hér må varra snedde å drekke kaschk tå vil vi tru.