boa_lHer er åpningstidene
Har noen planer om å rydde til jul eller kjøre vekk papir og skrammel etter julefeiringen, får vi her åpningstidene sendt fra kommunen.
Gjenbrukshall:
 
 Mandag 24. desember: Stengt for salg.
 Torsdag 27. des.: Stengt for salg.
 Fredag 28. des.: Stengt for salg.
 Mandag 31. des.: Stengt for salg.
 
 Vektbu og mottak av artikler:
 
 Mandag 24. des.: Kl. 07.00 - 11.30. Torsdag 27. des.: Kl. 08.00 - 14.00.
 Fredag 28. des.: Kl. 08.00 - 14.00. Mandag 31. des.: Kl. 07.00 - 11.30.
 
 Dette til orientering fra Terje Sund
 Renovatør/vektoperatør
 Driftsavd. Renholdsverket
 Kristiansund kommune
boa_s
Terje Sund styrer alt mottak av søppel fra vektbua.