avs_liteInnlekkasjer lik null!

BN har vært på Averøya og besøkt Statens Vegvesen for å høre litt om tingenes tilstand om tunnelen. Det går etter planen, og det er merkverdig solid fjell og tørt fjell de arbeider i.

avs_moen_viser_kart
Kontrollingeniør Gudmund Moen i Vegvesenet sier at det er nådd temmelig nøyaktig 2 km fra innslag pr. dags dato.
avs_kart_kjoennvik
Snittkart som viser planlagt tunnel og framdrift. Det mørke brune er sedimenter på bunnen mellom Karihola og Averøysiden. Det er vel nesten 30 meter tykt vest for Kjønnvikgrunna. Minimum fjelloverdekning etter denne tegningen er cirka 45 meter.

 

avs_boa 
Pr. dags dato arbeides det nå på stuffen 2 kilometer fra åpningen på Averøysiden
BN ble kjørt ned på stuffen av Gudmund Moen fra Statens Vegvesen(t.v) .Det var tørt og fint under havsens botten. Det er også fin luft her. Maskineriet som borer er elektrisk drevet.
avs_stuff
Den veldige maskinen har tomanns betjening, og er en avansert datastyrt sak. 5 meter på hver salve skal etter planen sprenges ut. Der kontrollbores  fremover i profilen 29 meter innover i fjellet  med 8 til 9 graders stikning i forhold til tunnelaksen ved hver 5. salve.

 

avs_sikringbolt
Her bores 4 til 5 meter lange hull for sikringsbolter.

 

 

 

avs_mat
En av skiftlederne i Mesta  kommer med mat nesten 200 meter under nordmørskysten.

 

 

avs_brunsvika_sjerm
Gudmund Moen sier at det er minimalt med lekkasjer. 7 liter i minuttet per 100 meter. Det vil si at det kommer inn 140 liter sjøvann pr. minutt på den 2 km lange strekninger, altså lik null.
avs_maskin_utslipp
I bukta her skal røret som pumper innsigsvann munne ut på 5 meters dyp. Deter oljeutskillere i tunnelen på dette vannet. Etterpå skal steinen i den 300 meter lange veien ut hit og i fjæra fjernes.
avs_kart_utslipp
Slik planlegges dette løst. Utslippstedet er rett ved vraket av "Krystal" af Kragerø (på pynten her) som forliste i 1913.
avs_tun_profil
Her er profilen av tunnelen. Stigning blir 10 %, og veibanen har 3 % helling for vann. det skal legges pumpeledninger og gravitasjonsledninger her . Vi synes ikke at det var bratt i det hele tatt nede i tunnelen. Med dagens biler blir det blåbær denne stigningen som har 3 felt.
avs_stein_og_maskinen
Det er veldige steinmasser som er lagret her. Knuseverk er under oppsetting.

 

avs_klevstrand
Det blir rart å kjøre til byen under skipleia. Her síger MS" Klevstrand" forbi det beryktede Hildafallet. Her gikk det kombinerte damp og seilskipet "Hilda" på i 1875 og ligger trygt  på 60 meters dyp et par kabellengder øst for dette fallet.