oer_lKort rast på Eaholmen En kjempestor havørn satte seg på Eaholmen i Dalabukta lørdag. Den sto ikke mange sekundene før kråkene begynte å ape og hyle. Det var så vidt vi fikk dette bildet, og uskarpt ble det også.

 

oer_s
Kråka blir liten i forhold til denne svære havørnen. Bedre ble ikke fotoet før den lettet.