sdjkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle mannfolk samler gjerne ting og tang i garasjen. Vår redaktør har noe spesielt liggende i denne sammenheng, nemlig den siste av bombene som tyskerne underminerte Storkaia med i 1944. Funnet ble gjort i 1989. Dette ble meldt til Sjøforsvaret som kom og tok seg av saken. Etter at det sto en treplugg i tennsats røret på bomben, ble den heist opp og Bjørn Ove fikk bomben. En hake ved det hele var at da bomben ble skjært av med vinkelkutter utenfor bopelen for preservering ,viste det seg at den var halvfull av sprengstaver! Dette ble meddelt Forsvaret som da var på vei sørover med båt. Sprengstoffet ble lagt i garasjen og overlevert ved neste anløp. Men den antagelig siste bomben under Storkaia er i byen fremdeles. Slike bomber var også lagt under Kipervikpiren i Ålesund under krigen. (Tekst/foto: Roger Naas)

kajdbvkj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29. januar 1989 kom dykkere over bomben rett ut for nåværende Mega på Storkaia. Det er også funnet slike både ved Omsundbrua og Nordsundbrua de siste årene.