fiskaukan

 Merkelig promotering av denne festivalen av en kjent undervannsfotograf fra Kristiansund. Det må være en glipp at foto av fiskeslag fra sydligere farvann blir satt opp i reklame for et eller annet kåseri om undervannfisk og fauna her på Nordmøre. Dette passer ikke, og burde vært tenkt gjennom før det ble satt inn. Vi foreslår at fisken byttes ut med noe lokalt.

Bildet som er brukt til reklame for kåseri om undervannsliv her på berget. Slike har vi ikke sett her noen gang.

For å snu det på hodet ville ingen undervannsfotograf fra Middelhavet brukt en torsk til å promotere en festival i Egypt heller.