inngangbunker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne inngangen til tyskernes beredskapslager for infanteriet er åpen. Her hadde tyskerne utstyr for nærforsvaret av Karihaala Batterie. Anlegget var sprengt inn i fjellet helt ute mot Revhammeren, og var med datidens bomber umulig å ødelegge ville vi tro. Fjellanlegget er vel det et av to som er igjen som som det går an å besøke for folk flest etter de svære festningarbeider som ble fortatt i Karihola. Det finnes mange flere, men inngangene er fylt med jord og stein. Ta med lommelykt og se på dette. (boa)

bunkertegning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk byggetegning av fjellanlegget her ute mot Revhammeren. Det var sannelig skikkelige beregninger tyskerne foretok seg ved planlegging og bygging av marinebatteriet her. Vi har da litt av en historie å fortelle her i Karihola og Brunsvika.