fuggel201krykkje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den eneste kolonien krykkjer i Brunsvika holder nå til på Treskoholmen nord for Revhammeren. Tidligere om årene var det krykkjer på brygga på Meldalsholmen og et par reder på Eaholmen, men de er borte. Her ute på holmen er det trygt for reven iallfall. Krykkja er en skvalder-fuggel som bråker fælt, men her var det vel en 10-15 stykker som hekket og de forholdt seg rolig. Faktisk er de ganske "tamme" og fotoet er tatt på nært hold. 1000 fiskemåser med egg rett ved var aldeles ville og helt Petter.
egga
Typisk krykkje-vis å samles om reirplass på. Vanligvis langt oppe i hammere og brygger,men her i en liten bergknaus.