fuglinngripan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På tur innom Inngripan midt mellom Karihola og Grip, ble det funnet et havørn-reir midt oppe på holmene. Det var forlatt for sesongen, men rundt reiret var en masse bein av diverse fisk og dyr som ørnen har tatt. Blant annet hadde den forsynt seg av kaninene på holmen. Men en ørn hadde visst også røket med også. Denne skallen lå i gresset et par meter fra reiret.