bergan20birgit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgit Hage på Aure har solgt resten av den gamle Gjeldnes-eiendommen på sørsiden av Brunsvika til John Michael Knudtsen som bor oppe i Myra. Arealet er til sammen 36000 kvadratmeter, eller 36 mål folkelig uttrykt. Eiendommen går fra Brunsvika og over haugen mot Skytterlaget.
Delvis er det i generalplanen for Kristiansund utlagt som friområde, men det er også utlagt boligformål på bergene helt ned mot sjøen ytterst i Storskarven. Knudtsen sier til BN at han har planer for arealet, og at han gjerne kunne tenke seg at bedriftene i området også kunne ha vært med på litt oppdatering av  området. Ikke dum tankegang sier vi her i BN. Forøvrig vises til kart under. (31.8)
bergan20kart
Dette er området som ble solgt. Det var Tor Hage fra Brunsvika som opparbeidet eiendommen sin til boliger i 1979-1981. Ennå tidligere var det klippfisktørking her, der Gjeldnes-firmaet sto for drift. Det er ennå noen flotte tomter nede ved sjøen på bergene ved Brunsvikabukta.