bn20hall20fjernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne hallen i Fredriciaveien holder nå på å bli demontert. Det er planer om å bygge boliger på denne tomta, noe som har medført endel klager fra naboene. De synes at området er nok tiltettet med boliger. Når det gjelder den endelige utforming av husene som planlegges her, kommer vi tilbake til dette.