fisk20m20sluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er fremdeles lyren av matfiskene som dominerer langs land i slutten av august. Disse spiste sine siste småyngel på Stavnesset og Eaholmen og ble tatt under undervannsjakt på 4-8 meters dyp. Fisk nummer to fra høyre ble skutt med en 60 grams gul sluk i gapet og har sikkert framkalt en velsignet regle med bannskap på Revhammern for ikke så lenge siden. Fisken var ca. 3 kilo og bar ikke preg å ha svømt lenge rundt med sluken.
(Tekst/foto: Frank Karlsen) 28.aug.