skiptornes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag kom en av steinbåtene, "Tornes" med kurs rett mot Revhammeren. En skulle tro den var på vei å renne rett i hammeren. Fra havna kjørte redningskøyta ut i stor fart, og ankrene ble sluppet ut midt i leden på 130 meters dyp ! Vi vet ikke hva som skjedde, men noe feil måtte det ha vært. Mulig har den vel mistet styring eller maskinkraft(?). Etter en tid kom det røyk fra skorsteinen og den ség innover mot byen.