kasse

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne kassen som er drevet i land ute i Karihola kommer sikkert fra England eller Skottland en plass. Allied Bakeries står det iallefall på kassen med advarsel om all slags straff hvis "bakarrain" sin kasse brukes til noe annet. Det er noe spesielt med sa dér Ba-karrain eill va det Bakarrain ?