tankgraves20ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Skjølberg fra Smøla holder på å grave ned en 7 kubikkmeter tank oppe ved Dagny-butikken i Vågen. Her skal avløpet fra brakkeriggen til Mesta påkobles da det ikke var fall ned til kommunalt avløpsanlegg. Samtidig kobles WC huset i bakgrunnen på denne tanken etter det vi får fortalt. Trolig har avløpet herfra gått i havet eller i overvannsledningen etter det vi forstår. Skjølberg skal også sprenge ut tomta etter det nedrevne huset i begynnelsen på Stortuveien rett opp for "Dagny". Han har mobiltelefon 90 15 55 60 hvis det er noe som skal graves. Han er i området nå.  (Dagens gratis-reklame) (29.9)