tor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har Tor Olav Olsen med frue og barnebarn tatt sjansen på en tur med stigebilen på brannvesenets dag på lørdag. Han vokste opp i Brunsvika, i bakken i nåværende Brunsvikveien , og erindrer veldig godt tiden som barn der ute i vika. han husker faktisk også de tyske soldater som var der på slutten så vidt det er. Senere flyttet han ut , og alle kjenner han vel fra Nordmøre Sparebank i alle år. Han har også bidratt med foto til gamle bilder -linken her i Brunsvikanytt. Bra! (23.9)