320btt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse jernene på det tidligere 8,8 cm luftvernbatteriet i Karihola hadde sin misjon. Dette var sikkerhetsbøyler for at ikke kanonmannskapet i skulle skyte på alle stillinger og installasjoner rundt om på alle hauger. Løpene gikk litt lengre ut enn bøylene, dermed skjøt de ikke utkikkspunktet og signalstasjonen til marinen i filler på Varden. Til høyre ser vi at sentralbunkeren lå i en slik beskyttet sone  bak nåværende Garnveien. Ofte var stein og sement benyttet til dette; slikt finner vi også her. Kjekk oppfinnelse da de som siktet på målene stod i en helt annen stilling. Kanonmannskapet bare sveivde etter noen grov og finvisere og ladet 9,5 kg granater for livet. En slik granat gikk 14,5 kilometer ut på sjøen og 10 km rett opp.(19.9)