brann20stortua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 16 tiden fredag begynte det å brenne i en vegg i Trollsvingen. Brannvesenet var tilfeldig på Hagelin med høytrykksvognen og kom raskt til. Det så ut som om det var inntaksledningene som hadde tatt fyr. Det var åpne flammer da brannfolk kom til, og et par røykdykkere kom seg opp på loftet og fikk slokket. Ingen var hjemme da dette skjedde, så på natt hadde dette blitt verre.(15.9)
brann20vegg
Brannvesenet tok av deler av kledningen for å sjekke at varme var slukket.