bore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette bildet er tatt med telelinse fra Storkarven søndag morgen. Et svært boreskip av en eller annen type siger forbi  det 47 meter høye Grip-fyret. Det er dimensjoner over dette . I forgrunnen nødhytta for fiskere på Inngripan . Forøvrig lå skipet utfor Seivika søndag ettermiddag. Bildet har vi fått fra Tom E. Felberg.