bosset2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter det vi erfarer er det litt ekstra arbeid for tiden ute ved tunnelinnslaget til Averøya. Metertykke lag av kvernet og ukvernet husholdningsavfall og annet avfall må fjernes med maskin før videre boring kan skje. Søppelet ble anbrakt i fylling der i slutten av 1970-årene, og dette kommer nå  opp i dagen. Vi regner med at med nåtidens maskinpark er dette kurrant.( 26.10)