1233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian Schjøberg med graveutstyr holder på å ordne kloakkrørene i bebyggelsen i Alkeveien. Rørene var tett, og lå hele tre meter ned i bakken. Det var også noen svære steinblokker som lå over, og stengekranen for husene var overasfaltert. Forhåpentlig skal dette være i orden i begynnelsen på neste uke. (18.10) (Foto: Einar Iversen)