4720skoda Brunsvika-Karihola var det en mengde bunkere som nå noen generasjoner etter krigen begynner å bli interessante. Det er stadig spørsmål om tyske bunkere og kart i Tidens Krav. Også til BN kommer mange e-poster om slike spørsmål. Vi minner om at stort sett alt her er ødelagt eller gravd ned. Kun en forsvarstilling er mulig å restaurere, en Regelbau 105 b i Brunsvikveien ved Fladvad gård. På bildet en R 631 bunker for 4,7 cm Skoda panservernkanon som er under rehabilitering av et tsjekkisk team av alle steder ute på Ørlandet i Trøndelag. En slik bunker hadde vi neset i Hegreveien, men den ble fylt med stein og jord. Vi må henvise til Kvalvik fort, men som kun har ammo og beboelsesbunkere uten våpen.(18.10) (http://www.atlantikwall-norwegen.de/Wir.html)