krana20aasprong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svære gamle krana som har stått her til forargelse og rustet i 20-30 år, er nå brent ned og fjernet. Kanskje det er begynnelsen på noe positivt her i området. Som tidligere nevnt er området bak solgt, og det er kanskje planer om bebyggelse ved sjøen her. (17.10)